IARU VHF 2023 (mini)logger

Mój znak
Mój lokator (6 znaków)
Kategoria
Mój e-mail
Moja moc nadajnika
Moja antena
Czas QSO
(UTC)
Znak
(odebrany)
Raport
(nadany)
Nr QSO
(nadany)
Raport
(odebrany)
Nr QSO
(odebrany)
Lokator
(odebrany)
Emisja

Instrukcja skrócona:

* Czas UTC należy podawać w formacie HHMM, np. 1708 lub 0630 (bez dwukropka - cztery cyfry ciągiem)
* Żeby uzyskać czas UTC, należy odjąć 2h od czasu lokalnego w SP lub spojrzeć na zegar powyżej
* Używamy 6-znakowych lokatorów, np. JO70UR lub JO82LJ
* Logi zostaną przekazane do organizatorów zawodów (IARU) za pośrednictwem krajowego Contest Managera PK-UKF
* Jeśli zrobiłeś błąd, po prostu prześlij poprawny log jeszcze raz